Par mums Kontakti
Seko mums:

Facebook Youtube Google+ LinkedIn Instagram

DAL-BO rugaines kultivatori

Dal-bo  piedāvā jaunās paaudzes augstas kvalitāes rugaines kultivatorus atbilstoši lauksaimniecības darba uzdevumam: 

  • Front Cultivator
  • Tri-Max
  • Dinco
  • AXR-H
  • Framer Disc
  • Maxi Disc
  • Super Max
  • Furrow Presses

Front Cultivator ir frontāli uzkarināmi rugaines kultivatori ar plašu pielietojumu. Īpaši efektīvi rugaiņu "dubultajā" apstrādē, kad aiz traktora tiek piekabināti, piemēram Maxi Disc kultivatori. Šāda kombinācija var tikt veiksmīgi pielietota arī zālāju laukos un laukos ar lielu augu atlieku daudzumu. Lemešiem (50 mm plati) ir hidrauliska akmeņu aizsardzība. Īpašā lemešu piekares 2 - D sistēma ļauj tiem horizontālajā plaknē pagriezties par 20 cm, bet vertikālajā plaknē - par 30 cm. Darba dziķuma (līdz 30 cm) regulēšana - izmantojot atbalstriteņus un traktora priekšējo uzkari. Lai nodrošīnātu kultivatora līganu darbību uz lauku, augšējās 3 - punktu uzkares stieņa vietā tiek izmantota 20 mm ķēde. Kultivatora abās pusēs apaļi nogriezējdiski. 3 un 4 m modeļi ir viensekcijas izpildījumā, un 4 un 6 m modeļi ir hidrauliski salokāmi (modeļa indekss H).
 
Modelis Darba platums (m) Lemešu/ Zaru skaits (gab) Svars (kg) Traktora jauda (ZS)
Front Cultivator 300 3 9 2850 80
Front Cultivator 400 4 13 3260 100
Front Cultivator 400 H 4 13 3600 100
Front Cultivator 600 H 6 19 400 160

 

Tri - Max ir augstas veiktspējas rugāju kultivators. Irdināšanas lemeši (320 mm darba platums) izvietoti 3 - ās rindās. Attālums starp zariem - 275 mm. Lemešu forma izveidota tā, lai tie efektīvi iestrādātu augsnē rugājus un augu atliekas. 85 cm rāmja klīrenss nodrošina kvalitatīvu darbu 25 cm dziļumā. Aiz lemešu rindām izvietota izliektu disku rinda, kas nodrošina uzirdinātās augsnes daļu sagriešanu un augu atlikumu sajaukšanu ar zemi. Darba dziļumam, kas lielāks par 30 cm, standartlemešu vietā tiek piedāvāti šaurie - 50 x 20 mm lemeši. Kultivatora aizmugurē ir T - disku veltnis, ar kuru regulē darba dziļumu un pieveļ augsni. Lemešiem ir 2 veidu akmeņu aizsardzības: cirpes skrūves (Classic) un īpašā hidrauliskā aizsardzība (Plus 2-D), kas pieļauj lemešu kustību horizontāli - 20 cm un 30 cm vertikālajā plaknē. T - disku veltņa Ø 600 mm. Iekārtas rāmis no 100 x 100 x 6 mm materiāla. Tri - Max 410 modelim īpaši plats 70 mm T - disku veltnis.

Papildaprīkojumā:
·         400 mm tērauda drupinātājrullis (Tri - Max 300 modelim);
·         600 mm T - disku dubultveltnis.

 

 

DAL-BO Dinco rugaines kultivatori. Uzkarināmi kultivatori, zālāju papuves un labības rugāju kultivācijai, ar vircas un kūtsmēslu iestrādes iespēju, sagatavojot augsni sējas darbiem. Inovatīva konstrukcija un plašas regulēšanas iespējas nodrošina precīzu apstrādes dziļumu un līdzenu apstrādātā lauka virsmu. Pirmajās 2 - ās rindās izvietoti irdināšanas lemeši (iespējami 3 dažādi modeļi) ar cirpes skrūvju vai hidraulisku akmeņu aizsardzību (Ū modeļi). Aiz lemešu rindām - 1 rinda izliektu disku (Ø 460 mm un manuāla regulēšana). Kultivatora aizmugurē - 600 mm T - disku veltnis. Izturīga rāmja konstrukcija no 100 x 100 x 6 mm materiāla. Iekārtas klīrenss - 800 mm.
Standartaprīkoumā - lemeši ar 480 mm darba platumu (aiz sevis atstāj līdzenu augsni). Kā alternatīvu šiem lemešiem var izmantot lemešus ar 300 mm darba platumu. Dziļākai irdināšanai mitras augsnes apstākļos ieteicams izmantot šauros 50 x 20 mm lemešus.

Papildaprīkojumā:
·         400 mm režģu tipa rullis;
·         600 mm tandēma t - disku veltnis (3 m modeļiem);
·         ārējie nolīdzinātājdiski;
·         transporta gaismas.
 
Modelis Darba platums (m) Transporta stāvokļa platums (m) Lemešu skaits (gab) Disku skaits (gab) Svars (kg) Traktora jauda (ZS)
D-300 3 3 7 6 1150 80-120
D-300 Ū             3 3 7 6 1340 80 - 120
D-470 4,7 3 11 10 2220 130-180
D-470 Ū  4,7 3 11 10 2375 130-180
D-560 Ū 5,6 3 13 12 2665 160-220

 

AXR - H ir piekabināmi, hidrauliski salokāmi disku kultivatori. Konstrukcija būvēta uz izturīga režģu tipa rāmja, pie kura stiprinās 2  X - veidā izvietotas disku rindas. Pirmajā rindā - izliekti, roboti diski, otrajā - izliekti, gludi diski (visi diski - 660 x 6 mm). Disku asu darba leņķa slīpuma regulēšana - mehaniska. Darba dziļuma regulēšana - hidrauliska. Aiz diskiem augsnes pievelšanu un nolīdzināšanu veic T - disku (600 x 70 mm) veltnis. Īpatnējais svars uz 1 - u disku - ap 120 kg. Salokāmās sekcijas transporta stāvoklī nofiksē hidrauliskā atslēga. Transporta apgaismojums. Īpašas konstrukcijas jūgstienis.

Papildaprīkojumā:
·         disku asu darba leņķa hidrauliska regulēšana;
·         elektrohidrauliska vadība;
·         jūgstieņa paplašinājums;
·         pneimatiskās bremzes;
·         T - disku dubultveltnis.
 
Modelis Darba platums (m) Transporta stāvokļa platums (m) Disku skaits (gab) Svars (kg) Traktora jauda (ZS)
AXR - H 400 4 3 36 4650 130 - 150
AXR - H 500 5 3 44 5050 150-170
AXR - H 600 6 3 52 5750 180-220

 

Farmer Disc ir klasiski uzkarināmi disku kultivatori ar 2-ām izliektu un robotu disku (520 x 6 mm) rindām. Katram diskam ir individuāla gumijas ieliktņu aizsardzība. Priekšējai disku rindai ir 14° novirzes leņķis, otrajai rindai - 17° leņķis. Darba dziļuma precīzai regulēšanai un saglabāšanai kalpo režģu tipa vai T - disku paktājveltnis. Tas nodrošina sadiskotās augsnes nolīdzināšanu un pievelšanu. Starp abām disku rindām atrodas zemes atsviedējs. Sānu malās uzstādīti izlīdzinātājdiski. 3 -punktu uzkare Cat. ll un lll. Mehaniska darba dziļuma regulēšana.

Papildaprīkojumā:
·         450 mm plakanais tērauda drupinātājrullis;
·         transportēšanas papildkomplekts (piekabināmā izpildījumā).
 
Modelis Darba platums (m) Transporta platums (m) Disku skaits (gab) Svars (kg) Pakotājveltņa tips
FD 300 C 3 3 22 1750 500 mm režģu tipa
FD 300 T 3 3 22 1900 600mm T-disku

 

Maxi Disc ir disku kultivatori, kas paredzēti kā darbam rugainē, tā arī arumu kultivēšanai. Augsnes sagriešanu un uzirdināšanu veic 2 izliektu, robotu disku (560 x 6 mm) rindas. Diskiem - individuāla gumijas ieliktņu aizsardzība. Disku asīm hidrauliska darba leņķa regulēšana (no 0 līdz 20°). Aiz diskiem - T - disku (600 mm) pakotājveltnis, ar kura palīdzību tiek nodrošināta darba dziļuma regulēšana. Augsnes atsviedējs starp disku rindām. Izlīdzinātājdiski 
disku rindu ārmalās. Hidrauliska dziļuma regulēšana - piekabināmajiem vairāksekciju modeļiem. Modelim Maxi Disc 600 "Exclusive" - 600 mm T - disku dubultveltnis; hidrauliska aktīvā zaru drupinātājšļūce; 4 atbalstriteņi; elektrohidrauliskā vadības sistēma.

Papildaprīkojumā:
·         450 mm režģu tipa drupinātājrullis (3 m modelim);
·         600 mm T - disku dubultveltnis (izņemot 600 '' Exclusive'');
·         2 papildus atbalstriteņi (piekabināmiem modeļiem);
·         elektrohidrauliska vadība (piekabināmiem modeļiem);
·         pneimatiskas bremzes (piekabināmiem modeļiem);
iespēja aprīkot ar pneimatisko sīksēklu sējmašīnu.
 
Modelis Darba platums (m) Transporta platums (m) Disku skaits (gab) Svars (kg) Traktora jauda (ZS)
MD 300 (uzkarināmi) 3 3 23 2100 100
MD 400 (uzkarināmi) 4 4 31 2780 120
MD 400 (piekabināmi) 4 2,9 31 5010 160
MD 500 (piekabināmi) 5 2,9 39 5470 180
MD 600 (piekabināmi) 6 2,9 47 5950 200
MD 600 "Exclusive" 6 3 47 7500 230

 

DAL-BO Super Max universālie augsnes kultivatori. Jaunās paaudzes universālie augsnes kultivatori, kas paredzēti augsnes sagatavošanai "vienā gājienā".  Augsnes irdināšanu veic 2 rindās izvietoti 6 lemeši, ar hidraulisku aizsardzību un mehānisku darba dziļuma regulēšanu (no 70 līdz 400 mm). Uzirdināto augsni sagriež un izlīdzina 22 roboti un izliekti (Ø 520 mm) ar individuālu gumijas ieliktņu akmeņu aizsardzību. Pēc tam augsni pieveļ un noblīvē dubult - D gredzenu pakotājveltnis. Darba dziļuma regulēšana - hidrauliska, izmantojot pakotājveltni. Dubult - D veltņa vietā iespējams izvēlēties T - profila disku tandēma ruļļus ar Ø 600 vai 800 mm.
 
Darba platums (m) Lemešu skaits (gab) Disku skaits (gab) Dubult-T Ø 600 mm svars (kg) Dubult-T Ø 800 mm svars (kg) Traktora jauda (ZS) Transporta platums (m)
2,5 4 18 2425 2625 170 2,7
3 6 22 2970 3200 200 3

 

Furrow Presses ir piekabināmi arumu nolīdzinātāji. Tie tiek piekabināti tieši aiz arkla. Aprīkoti ar 80 vai 90 cm diametra disku dubultveltni. Diskiem 30° profils, efektīvai arumu sašķelšanai un pievelšanai, kā arī nodrošina mitruma saglabāšanu augsnē pēc aršanas. Aprīkoti ar:  3 - punktu uzkari; vikšanas stieņiem (bez kompensatoriem).

Papildaprīkojumā:
·         vilkšanas stieņi ar kompensatoriem;
·         nolīdzināšanas ķēdes;
·         monolīta šļūce.

 
Atpakaļ