Tūninga diena

Mēs piedāvājam veikt vienas dienas pilnu pārbaudi mežā John Deere D-sērijas harvesteriem un E-sērijas harvesteriem un forvarderiem, kas sevī ietver:

  • Timberlink programmas datu ātro analīzi, lai konstatētu tehnikas nepilnības;
  • Tehnikas vienības kopējo defektāciju;
  • Mašīnas datora profilaktisko pārbaudi. Speciāls piedāvājums D-sērijas mašīnām. Atjaunot mašīnas datora Windows XP programmu ar "service Pack 3", kas sevī ietver visus pēdējos atjauninājumus, lielāku drošību pret vīrusiem un stabilāku Timbermatic 300 programmas darbību;
  • Hidraulisko spiedienu pārbaudi un regulēšanu bāzes mašīnai un harvestera galvai;
  • "Timbermatic"programmas atjaunošanu ar svaigākajām programversijām, parametru optimizāciju, izmantojot pēdējās John Deere rekomendācijas.
  • Jūsu operatoru kopējo darba iemaņu un zināšanu novērtēšanu par Timbermatic programmu;
  • Precīzo regulēšanu tehnikas automatizācijas sistēmai, ko veic INTRAC speciālists kopā ar tehnikas operatoru.

Ar "Tūninga" dienu Jūs iegūsiet:

  • Pilnvērtīgu informāciju par Jūsu mašīnas gatavību darbam, komponentu stāvokli, operatoru kvalifikāciju;
  • Skaidru rīcības plānu, ko Jūsu mašīnai nepieciešams uzlabot vai mainīt, lai panāktu augstāku ražību un veiktspēju;
  • Parametru optimizācija un spiedienu regulēšana samazinās degvielas patēriņu un uzlabos mašīnas veiktspēju un palielinās tās ražību.

Piesakiet "Tūninga" dienu  tehnikai, sazinoties ar inženiertehnisko projektu vadītāju Andreju Stoļarovu

+371 28664842
andrejs.stolarovs@intrac.lv

Atpakaļ