Ilgtermiņa noma

SIA INTRAC Latvija piedāvā klientiem dažādus tehnikas ilgtermiņa nomas variantus. Šie risinājumi tiek izstrādāti, balstoties uz klienta vajadzībām, nosakot fiksētus ikmēneša maksājumus, kas ietver maksājumus par pašu tehniku, kā arī var ietvert/vai neietvert papildus maksājumus par tehnikas apkopēm, remontu utmldz. Nepieciešamības gadījumā ilgtermiņa nomā var tikt iekļauti arī tehnikas operatora pakalpojumi. Šādā veidā INTRAC Latvija sadarbībā ar klientu veido tehnikas parku un seko līdzi klienta izaugsmei un nepieciešamībai atjaunot vai papildināt esošo tehnikas parku.

Atpakaļ