INTRAC Finance

"INTRAC Finance" - SIA "INTRAC Latvija" piedāvātais produkts, kas uz konkurētspējīgiem nosacījumiem sniedz potenciālajiem un esošajiem uzņēmuma klientiem iespēju noformēt piedāvājamās tehnikas līzingu, personiski negriežoties līzinga kompānijā.
Nepieciešamie dokumenti INTRAC Finance līzinga noformēšanai juridiskai personai:

- Līzinga ņēmēja aizpildīta līzinga pieteikuma forma;
- Līzinga ņēmēja reģistrācijas apliecības kopija;
- Līzinga ņēmēja statūtu (izmaiņas statūtos) kopija;
- Līzinga ņēmēja PVN maksātāja apliecības kopija;
- Līzinga ņēmēja finanšu pārskats (bilance, peļņas un zaudējumu aprēķins) par attiecīgā gada faktiski pagājušo laika periodu;
- Līzinga ņēmēja iepriekšējā gada Gada pārskats (auditēts);
- Lēmums, protokols, izraksts no Uzņēmumu Reģistra par spēkā esošām līzinga ņēmēja paraksta tiesībām;
- Citi dokumenti, piem., ilgtermiņa sadarbības līgumi (kopijas), ja tādi ir - dokumenti, kas apliecina līzinga ņēmēja maksātspēju.

INTRAC Finance konsultācijas:
Tālrunis: 371 67803690
E-pasts: info@intrac.lv

 

Atpakaļ